Gondor
Tarih: Nisan 19, 2008 - 12:23:35
Konu: Editörün Seçimi / Özel Yazılar
Gondor Orta Dünya’nın güneybatısında yerleşmiş bir bölgedir. Ortalama 700 km doğu batı yönünde ve 450 km kuzey güney yönünde bir alana hakimdir. Üçüncü çağın sonunda Gondor’a dahil olan topraklar AkDağların güneyi ile Lefnui ve Anduin nehirleri arasındaki topraklar, Akdağların kuzeyi ile Mering Çayı ve Anduin arasında kalan ve Anorien olarak adlandırılan bölge ve Anduin’in doğusunda kalan ve Mordor’la sınırı çizen İthilien’dir.

Gondor’un en geniş ve nüfus yoğunluğu fazla olan bölümü AkDağlar’ın güneyindeki Belfalas körfezi sahilleridir. Bu bölge Lossarnach, Lebennin, Lamedon, Belfalas, ve Anfalas Prensliklerine ayrılmıştır. Prensler Gondor hükümdarına bağlıdır.

Lossarnach Akdağlar’ın güneydoğu ucundaki vadide yer alan küçük ama kalabalık bir bölgedir. Dağlardan gelen Erui nehri Lossarnach ve Lebennin’in içinden geçerek Anduin’e devam eder. Zengin bitki çeşitliliğine sahip orman ve çayırlıkları bulunan bölgenin tipik bitki çeşitlerinden biri Athelastır. Imloth Melui Vadisi bölge sınırları içinde yer alır.

Lebennin yerleşimi Lossarnach’ın batısında kalır. Burada Erui Nehrine Sirith ve Celos Akarsuları da eklenir ve birlikte Anduine akarlar. Diğer yandan Gilrain ve Serni ırmaklarının oluşturduğu bir başka nehir sistemi de Belfalas Körfezine akar. Gilrain nehri aynı zamanda Lebennin’in batı sınırlarını da çizer. Doğu sınırları ise Anduin’le belirlenir. Lebennin güçlü cesur bir halkı olan büyük bir prensliktir. Halkın çoğunluğu yerleşik bölge halkıyla dunadainlerin melezleridir. Anduin civarındaki Lebennin halkının geneli balıkçılıkla iştigal eder. Bir liman şehri olan Pelargir, Sirith’in Anduin’le birleştiği noktanın yakınlarında yer alır. Linhir kasabası ise Gilrain ve Serni ırmaklarının bağlandığı sığlığa yerleşmiştir. Lebennin’in bilinen zengin bikri örtüsüne tanıtıcı bir örnek olarak Simbelmyne verilebilir.

Belfalas merkezi aynı adlı körfez üzerinde yer alan dağlık bir burun üzerine yerleşmiş çok büyük bir prensliktir. Bir liman şehri olan Dol Amroth burnun en batı ucunda yer alan tüm burna hakim bir konumda bulunmaktadır. Cobas Limanı Dol Amroth’un yerleştiği koy üzerinde kuruludur. Şehir güçlü ve yüksek duvarlarıyla koy rüzgarlarına ve dalgalara karşı korunaklıdır. Aear Tirith muhafız kulesi Dol Amroth prenslerinin yönetiminde bulunan önemli bir kaledir.

Belfalas Dol Amroth prensleri tarafından yönetilir. Prensler Numenorian ve elf kanı taşımaktadırlar. Keza Belfalas sakinlerinin çoğunluğu da Numenorian soyundandır.

Bir diğer Belfalas yerleşimi olan Tarnost, Gilrain Irmağı’nın doğusu ile Dol Amroth’un batısı arasında yer alır. Kuzeyinden Ringlo ırmağı geçmektedir.

Lamedon, Belfalas’ın kuzeyinde AkDağlar eteğinde kurulu bir prensliktir. Ciril ve Ringlo nehirleri buradan Lamedon topraklarından doğarlar. Nehrin Ringlo vadisinden ayrıldığı bölgede Ethring kasabası yerleşmiştir. Prensliğin başşehri olan Calembel, Ciril sığlığı’ nda küçük bir tepe üzerine kurulmuştur. Lamedon’un en batı sınırında Ciril ve Ringlo nehirleri Blackroot ile birleşerek Belfalas körfezi’ne akarlar. Bir elf limanı olan Edhellond Blackroot’un denize karıştığı koy üzerine kurulmuştur. Edhellond elf halkının yaşadığı kadim yerleşim yerlerinden birisidir.

Blackroot Nehri Akdağlar’dan doğar. Irmak Ölüler Yolu Kapısının yer aldığı Blackroot vadisine akar. Erech taşının bulunduğu Erech tepesi de bu vadi içinde yer almaktadır. Verimli tarım alanlarına sahip olan olan bu vadinin nüfusu yoğundur.

Anfalas, Belfalas sahilinin batısı boyunca uzanan bir prensliktir. Halkı hayvancılık, avcılık ve balıkçılıkla uğraşan pek çok küçük köyden müteşekkildir. Pinnath Gelin diye bilinen bölge ( yeşil tepeler ) Anfalas’ın Kuzeyinde yer alır. Anfalas’ın batı sınırını Lefnui nehri çizer. Aynı zamanda bu sınır Akdağların güneyinde Gondor'un en batı sınırlarını da teşkil eder. Lefnui’nin ötesinde koyu üzerindeki bir yarım ada olan Andrast bulunur. Andrast topraklarında druedainlerin gizli bir halk olarak ikamet etmektedir. Druadan toprakları aslen kıyıdan kuzeye doğru Adorn ve Angren ırmakları kıyısı boyunca genişleyen bölgedir. Gondorlular buralarda yerleşim kurmamışlardır.

Güney Yolu, Minas Trith içinden geçerek Lossarnach ve Lebennin’i geçip Pelargir’e devam der. Pelargir’den batıya Linhir’e devam eden yol Ethring ve Calembel’den geçer. Dar bir geçit olan Tarlang’ı katedip Erech Tepesinde sonlanır.

Anorien, Akdağlar’ın kuzeyinde yer alır. Güney sınırı dağ sırasının doğu kanadı boyunca uzanır. Doğu sınırını Anduin nehri kuzey sınırını ise Entsuyu çizer. Mering Çayı batı sınırlarında Rohan ülkesiyle Anorien topraklarını ayırmaktadır. Minas Trith’den Rohan’a giden Büyük Batı Yolu da Anorien topraklarından geçer ve Kuzey Güney Yolu ile birleşir. Firien Korusu Anorien ve Rohan arasında sınır teşkil eder. Firien Korusu'nun yarısı Anorien toprakları üstünde kalmasına rağmen Rohan’ın nüfuz alanında mütalaa edilir. Haifirien Tepesi korunun içinde yer alır. Halfrien, Gondor işaret kulelerinin bulunduğu yedi tepeden sonuncusudur. Diğer işaret kuleleri Akdağlar boyunca uzanan Calenhad , Min-Rimmon ve Erelas üzerinde ve Anorien’in doğusunda Druadan Ormanı boyunca Nardol , Eilenach, ve Amon Din olarak sıralanır. Anorien toprakları üzerinde kurulu herhangi bir şehir bulunmamaktadır.

Druadan Ormanı bir druedain yerleşimidir. Drueadinler bu ormanlarda genellikle dışa kapalı bir yaşam tarzı sürerler. Druadan Ormanı ile AkDağlar arasında Stonewain Vadisi yer almaktadır. Vadiden geçen bir yol taş ocağından elde edilen taşların Minas Trithe kadar ulaştırılmasını sağlar.

Minas Trith, Mindolluin Dağı üzerine kurulmuş 200 metre yüksekliğinde yedi katlı muhteşem bir şehirdir. Şehrin her katı ortak merkezli duvar çemberleri ile muhafaza etmekte ve kemerlerle dağa bağlanmaktadır. Şehrin ilk basamaklarında büyük kasabalar yer almaktadır. Minas Triht’in etrafı Pelennor Çayırlarının verimli toprakları ile çevrelenmiştir. Şehri Pelennor çayırlarından ayıran dış duvarlar Rammas Echor adıyla bilinir. En üst katı 90 metre yükseklikteki Ecthelions Kulesi’yle nihayetlenen Minas trith, Osgiliath’dan sonra Gondor’un ikinci başkentidir.

Gondor’un asıl başkenti olan Osgiliath son derece görkemli ve güzel bir şehirdir. Minas Trihtin 15 mil Kuzeydoğusunda Anduin’in iki yakası üzerine inşa edilmiştir. Şehrin iki yakası gösterişli büyük bir köprü ile birbirine bağlanır. Şehrin batı yakası Anorien doğu yakası ise İthilien toprakları üzerinde bulunur. Krallık sarayı ve Palantirin korunmuş olduğu Yıldız Kalesi şehrin önemli yapılarına örnektir. Anduin üstünde küçük gemilerle yapılan yük ve insan taşımacığı Osgiliath’lıların geçim kaynaklarından biridir.

İthilien Anduin ile Mordor’la sınırı çizen gölge dağlar arasında yer alan bölgedir. Kuzeyinde Emyn Muil tepeleri ve Ölü Bataklıklar yer alır. Poros Nehri İthilien’in güney sınırını çizer. Güneyden gelen Harad Yolu nehirle keşişme noktasını geçip ithilien üzerinden kuzeye doğru devam eder. Poros Irmağı ise İthilien içinden geçerek Mordor’a doğru devam eder. Kuzey İthilien de yer alan Henneth Annun’un ardına gizlenmiş olduğu şelaleler Yasak Havuz’a döküldükten sonra Cormallen çayırlarını aşarak Anduin’e kavuşurlar. İthilien bölgesinde daha pek çok irili ufaklı göl ve akarsu bulunmaktadır. Bölge zengin bitki örtüsü ve pek çok tarım ürünü yanı sıra özellikle yabanmersini, çilek, ahududu, mercanköşk ve zeytinleriyle tanınır.

Minas Trith’in kardeş şehri olan Minas Ithil Gölge Dağlar eteklerine kurulmuştur. Nazgul tarafından ele geçirildikten sonra Minas Morgul adıyla anılmıştır. Minas Morgul’dan Oggiliath’a giden yolun adı da Morgul Yolu olarak bilinmiştir. Morgul Akarsuyu, Morgul vadisinden geçerek ve köprünün altından aşıp Morgul Yolu’nu paralel takip ederek ithilien içinden geçmekte ve Anduin’e akmaktadır. Emyn Arnen Tepeleri Morgul Yolu’nun güneyinde kalmaktadır.

Cair Andros, Anduin üzerinde yer alan ve İthilien ile Anorien toprakları üzerinde yer alan bir adadır. Söz konusu adanın nehir yolundaki düşman unsurları kontrol altında tutmada stratejik önemi vardır.Ve bir Gondor garnizonu ada üzerinde konuşlanmıştır. Diğer bir ada olan Tolfalas ise Anduin’in Belfalas Körfezi’ne döküldüğü yerde yer almaktadır.

Kayalık bir ada olan Tol Brandir, Rauros Şelalesiyle sonlanan Nen Hithoel Gölü'ne set çekmektedir. Bir zamanlar Gondor’un önemli ileri gözetleme kulelerinden birine sahip olan ada uzun zamandır kimsenin uğramadığı bir yerdir.

http://en.wikipedia.org/wiki/Minor_places_in_Middle-earth
http://www.faszination-tolkien.de/landeskunde/gondor
http://www.tuckborough.net/gondor.html
http://www.glyphweb.com/arda/
http://ardapedia.herr-der-ringe-film.de/index.php/Gondor

Bu yazının bulunduğu yer: Yuzuklerin Efendisi / Turkiye LOTR / Turkey
http://www.yuzuklerinefendisi.com

Bu yazıyı bulabileceğiniz URL adresi:
http://www.yuzuklerinefendisi.com/article.php?sid=2088