Galadriel ve Celeborn’a Dair
Tarih: Şubat 08, 2004 - 17:38:14
Konu: Bitmemiş Öyküler Çevirileri.


Galadriel ve Celeborn’A Dair







Galadriel, Finarfin’in kızı ve Felagund Finrod’un kız kardeşi idi.Doraith’ta hoş karşılanırdı. Çünkü annesi, Olwe’nin kızı Earwen bir Teleriydi ve Thingol’un yeğeniydi. Ayrıca Finarfin hanedanından kimse Alqualonde’deki Akraba Kıyımında rol oynamamıştı. Böylece Melian ile arkadaş oldu. Doriath’ta Thingol’un kardeşi Elmo’nun torunu Celeborn ile tanıştı. Biraz Celeborn’a olan sevgisinden birazda baş kaldırarak terk ettiği diyarlara dönmeyi gururuna yediremiyerek Melkor’un çöküşünden sonra Ered Lindon’u aşıp Eriador’a geldi. Bu diyara geldiklerinde yanlarında bir çok Noldor, onların yanında ise Gri ve Yeşil elflerden oluşan büyük bir topluluk vardı. Bu yüzden bir süre Nenuial Göl’ünün etrafında yaşadılar.(Kuzey Shire).Celeborn ve Galadriel Eriador’daki Eldar’ın Hanımı ve Beyi sayıldı. Bu göç yıllarında kızları Nenuial doğdu,aynı sıralarda 350 ve 400 yılları arasında da oğulları Amroth.[Celebrian’ın doğum yeri ise kesinilik kazanmamakla birlikte burada değildir.]






Fakat Galadriel yakalanamayan Sauron’dan eski günlerde olduğu gibi yine korkmaya başladı. Sauron’un yaptığı kötülükler nedeniyle bir sürü ismi vardı. Fakat en korkuncu herhalde Melkor’un en Güçlü hizmetkarıydı ve Galadriel bu hizmetkarın hala dünyanın doğusunda biryerlerde oluşmakta olan kötülüğü kontrol ettiğini biliyordu..







Celeborn ve Galadriel buna rağmen doğuya gittiler ve 2.çağ’ın 700. yılları arasında Noldor diyarı Eregion’u inşa ettiler.Burayı seçmesinin nedenlerinden biri de burda Khazad-Dum cücelerinin yaşadığını bilmesi olabilir. Ered Lindon’da eski Nogrod ve Belegost salonlarının olduğu yerde hep cüceler oldu ve hep olacak—Nenuial’a pek uzak değil—fakat o sırada güçlerinin çoğunu Moria’ya ya yolladılar. Celeborn [Lothlorien’de Gimli’ye gösterdiği gibi]cüceleri sevgi beslemiyordu ve asla Doriath’ın yıkılışındaki rolleri için onları affetmedi. Fakat o saldrıyı düzenleyenler bir Nogrod grubuydu ve Sarn Athrad savaşında yok edildiler. Belegost Cüceleri kötülüğün büyüdüğünü anlayarak umutsuzluğa kapıldılar ve güçlerini çarçabuk toplayıp Moria’ya gittiler. Khazad-Dum Cüceleri’nin Doraith yıkımında hiçbir payı yoktu ve Elfler için bir kötülük beslemiyorlardı. Galadriel Morgoth’un arkasında bıraktığı kötülükten ancak bu kötülüğün hayatlarını tehdit eden halkların birleşmesinden oluşan bir güçle kurtulabileceğini görmüştü. Cücelere bir komutanın gözleriyle baktı ve onlarda Ork gürühlarını yok edebilecek en iyi savaşçıları gördü. Bununla beraber Galadriel bir Noldor’du ve soyundan gelen bir aşkla onların demir işçiliğine ve fikirlerine büyük saygı duyuyordu. Ayrıca Cüceler Aule’nin Çocuklarıydı ve Galadriel de diğer Noldolar gibi Valinor’da Aule ve Yavanna’nın öğrencisiydi.







Galadriel ve Celeborn yanlarında Celebrimbor adlı büyük bir demirciye sahipti.[Gondolin’in yıkılışından kaçabilmiş ve Turgon’un en yetenekli demircilerinden biriydi. Daha sonraları onun Feanor’un 5.oğlu Curufin ‘in oğlu olduğu öğrenildi. Babasına yabancılaşan Celebrimbor, amcası Celegorm Nargothrond’dan sürüldüğünde orada kalmıştı. Celeberimbor’un içinde taşlara ve madenlere “cücesel”bir sevgi ve yetenek vardı bu yüzden kısa sürede Khazad-Dum Cüceleriye sıkı bir ilişki kurdu en yakın arkadaşı ise Narvi’ydi.[Moria’nın batı kapısının önündeki konuşmalarda Gandalf gruba şunları okumuştu: “Im Narvi hain enchant: Celebrimbor o Eregion teithant I thiw him”Ben,Narvi bunları yaptım.Hollin’li Celebrimbor rünleri oydu.]Elfler ve Cüceler sıkı sıkıya bağlandılar ve bu bağın sonucunda iki soyunda tek başına yapamayacağı şekilde Eregion çok güçlendi Khazad-Dum da güzelleşti







Eregion’un başkenti Ost-in-Edhil’in yapımına 2.Çağ’ın 750 yılında başlanıldı.[Tale of Years ta Noldor’un Eregion’u keşfetmesine verilen tarihle aynı]


Bu gelişmeleri duyan Sauron’un korkusu bir kat daha arttı. Çünkü Numenor`lular Lindon’a ve daha güneydeki kıyılara gelmişler Gil-Galad ile dost olmuşlardı. Ayrıca Kral Meneldur’un oğlu Aldarion’un ünü de gelmişti, halkını Harad kıyılarından Orta Dünya’ya çıkarıyordu. Eriador’u bir süre kendi haline bıraktı ve sonradan Mordor denen yere yerleşti çünkü burası güçlü bir kale olacak ve Numenor tehdidine karşı koyacaktı. En sonunda kendini güvende hissetiğinde Eriador’a elçiler yolladı ve olabilcek en güzel şekline büründü.







Aynı zamanlarda Galadriel ve Celeborn’un gücü de büyüdü ve Cüceler ile olan dostlukları sayesinde Dumanlı Dağlarda bir Nandorin diyarı olan Lorinand’dan haberler almaya başladı. Buranın halkını Cuivienen’den büyük yolculuğa çıkmayı reddeden Elfler oluşuturuyordu ve Anduin’in çevresindeki ormanlarda yaşıyorlardı.[sınırları Ulu Nehrin iki tarafına ve daha sonra Dol Guldur denecek yere kadar uzanıyordu] Bu Elflerin prensleri yada kralları yoktu onlar Morgoth gücünü kuzeye çevirmişken orada sakince yaşadılar ve yanlarına bir çok Sindar ile Noldor geldi. Böylece Galadriel buradaki Elflerin Sauron’un kötülüklerine aldanmasını engelledi ve Gil-Galad’da hem Sauron’un kendisine hemde elçilerine kapıyı kapatmıştı. Fakat Sauron’un şansı Eregion’daki Noldor ile iyi gitti. Özellikle Feanor’un ününe ve yaptıklarının da ötesine geçmek isteyen Celebrimbor ile. [Noldorin Demircileri ile olan ilişkilerinde kendini Hediyelerin Efendisi: Annatar diye nitelendirdi fakat Galadriel’den hiç bahsedilmez]







Eregion’da kendini [İstariler gibi] Vaların yolladığı bir elçi olarak ya da onlar tarafından Elflere yardım etmek için bırakılan biri diye tanıttı. Elfler onu tanıyamadı çünkü çok güzeldi ve gözlerinde Maia’ların ışığı vardı. Sauron, Galadriel’in en büyük ayak bağı ve düşmanı olacağını anladı ve onu aldatabilmek için onun adından saygıyla ve sevgiyle bahsetti. Tüm yeteneğini Celebrimbor ve onun Gwaith-i-Mirdain diye nitelendirdiği kardeşlik bağı olan demircilerinde kullandı. Fakat bu işleri hep Celeborn ve Galadriel’den gizli yaptı. Sauron demircilerin oluşuturduğu kardeşliğe kabul edilmeden önce Elfler onun kendi sanatları hakkında nasıl bu kadar bilgili olduğuna hayret ettiler ve ona büyük saygı beslediler.Sauron yerini sağlamlaştırdığında Elfleri, Galadrel ve Celeborn’a karşı kandırdı ve Galadriel Eregion’u terk etti. Moria içinden Lorianand’a gitti ve yanında Amroth ile Celebrian’I aldı; fakat Celeborn Cücelerin salonlarına girmeyi reddetti ve Eregion’da Celebrimbor tarafından ezilerek kaldı. Lorinand’da Galadriel yönetimi ele aldı ve Sauron’a karşı bir savunma oluşturdu.







Sauron’un kendisi de 1500 yılında Mirdain Güç Yüzüklerinin yapımna başlamasından sonra Eregion’dan ayrıldı. Şimdi Celebrimbor kalben yada ruhen çürütülmedi fakat Sauron’u olduğu gibi kabul etti ve dediklerini yaptı. Fakat ne zaman ki Tek Yüzüğün dövüldüğünü öğrendi Sauron’a karşı çıkıp Lorinand’a Galadriel’den öğüt almaya gitti. Tüm Yüzükleri yok etmeliydiler fakat Elfler bu gücü kendilerinde bulamadılar.Ve Galadriel ona en azından Elflerin Yüzüklerinin saklanmasını, hiç kullanılmamasını ve Sauron’un Eregion’da zannedeceği gibi oradan uzaklaştırılmasını öğütledi. İşte bu zamanda Galadriel Celebrimbor’dan Ak Yüzüğü Nenya’yı aldı ve Yüzüğün etkisiyle Lorinand diyarı gelişti, güzelleşti fakat Yüzük Galadriel`in Deniz’e olan özlemini artırdı ve Orta Dünya için olan neşesinin yitmesine sebeb oldu. Celebrimbor onun öğüdünü izledi ve Hava Yüzüğü ile Ateş Yüzüğünü Eregion’dan dışarı Gil-Galad’a yolladı.[Bazı kaynaklara göre Gil-Galad, Limanların Lordu Cirdan’a Ateş Yüzüğünü taki Son İttifak’ın Savaşın’a kadar vermedi]







Sauron Celebrimbor’un başkaldırışını öğrendiğinde sabrı tükendi ve öfkesi onu el geçirdi.Tüm gücünü toplayıp Calenardhon(Rohan) üzerinden Eriador’u yoketmek için yola çıktı. Haberler Gil-Galad’ın kulaklarına ulaştığında, hemen Yarı-Elf Elrond’un önderliğinde bir ordu yolladı. Fakat bu ordunun gitmesi gereken çok yol vardı ve Sauron ondan önce Eregion’a vardı. İlk öncüler Eregion’a vardığında Celeborn onları geri püskürttü fakat Elrond’un ordusu onlarla birleşemedi .Çünkü Sauron’un ordusu kudretli ve sayıca fazlaydı. En sonunda Sauron’un ordusu harabelerin içinden Mirdain’in Evi’ni ele geçirdi işte burada demirciler hazinelerini ve sırlarını saklıyorlardı. Umutsuz Celebrimbor evin büyük kapıları önünde Sauron’la yüzleşti fakat yenildi ve rehin alındı. Sonra Sauron 9’ları ve Mirdain’in daha aşağı seviyedeki eserlerini aldı. Fakat 7’leri ve 3’leri bulamadı. Bunun üzerine Sauron Celebrimbor’a işkence etti ve 7’lerin nerede olduğunu öğrendi. Celebrimbor onların yerini söyledi çünkü ne 7’leri ne de 9’ları 3’leri sevdiği kadar sevmemiş ve yediler ile dokuzlar Sauron’un yardımı ile fakat Üçler Celebrimbor tarafından tek başına ve daha başka bir güçle başka bir amaç için yapılmıstı.[Burada Sauron’un 7leri ele geçirdiğine dair bir şey söylenmiyor fakat bunu yaptığı kesin.Yüzüklerin Efendisi Ekler A’da Khaza-dum Cüceleri arasındaki bir inançta 3.Durin’in yüzüğü ona Sauron tarafından değil Elf demircileri tarafından verildiği söylenir.]^Sauron Celebrimbor’dan 3’lere dair hiçbirşey öğrenemedi ve onu öldürdü.Fakat gerçeği tahmin ederek onlara kudretli Elf gardiyanların sahip olduğunu bunlarında Gil-Galad ve Galadriel olduğunu anladı.







Kara bir öfkenin içinde Celebrimbor’un vücudunu bir sancak olarak kaldırdı ve ork oklarıyla delik deşik edilmesini sağladı ve onu Elrond’un Ordusuna doğru salladı. Orklar bir anda saldırıya geçti. Denir ki eğer Durin Khazad-Dum Cücelerinden oluşan bir tabur [ve yanlarında Amroth önderliğinde birde Lorinand elfleri varmış]göndermeseymiş tüm ordusu ve Elrond perişan olurmuş. Elrond kurtularak kuzeybatıya kaçtı ve Imladris’te bir kale inşaa etti. Sauron Elrond’u kovalamaktan vazgeçti ve geriye sürdüğü Cüceler ve Lorinand Elfleri ile uğraşmaya başladı. Fakat onları yakalayamadı. Çünkü Moria’nın kapıları kapanmıştı. Bu andan itibaren Cüceler ve Moria Sauron’un tüm nefretini üzerine çekti ve orklarına Cüceleri nerde olursa olsun avlamaları emrini verdi.







Lakin Sauron şimdi Eriador’un egemenliğinin tadını çıkarıyordu ve Lorinand bekleyebilirdi. Fakat o küçük İnsan gruplarını ve elfleri öldürdükçe kalanlar İmladris’e kaçtı. Böylece Sauron gücünü Lindon’a yani en azından bir Güç Yüzüğünü bulabileceği yere çevirdi.Fakat arkada bıraktıkları Elrond’un gücüyle başedemedi ve çok büyük kayıplar verdi.







Uzun yıllardan beri Numenor gemileri Gri Limanlar’a geliyorlar ve hoş karşılanıyorlardı. Sauron korkusu Gil-Galad’I sarar sarmaz Numenor`lulara haberler yolladı ve onlarda hemen Lindon kıyılarında bir kale ve cephanelik yapmaya başladılar. 1695 senesınde Sauron Eriador’u işgal edince Gil-Galad yardım istedi ve Kral Tar-Minastir büyük bir donanma yolladı. Fakat donanma gecikti ve Orta Dunya kıyılarına 1700 senesıne kadar ulaşamadı. Bu zamana kadar Sauron kuşatma altındaki İmladris hariç tüm Eriador’u ele geçirdi ve Lhun Nehri sınırına ulaştı. Tharbad’dan büyük bir ordu çağırarak daha da güçlendi. Fakat Gil-Galad ve Numenor`lular Lhun sınırını ve Gri Limanları kahramanca ama umutsuzca savundular. Ve en sounda Tar-Minastir büyük donanmasıyla gelip Sauron’un ordularını ağır bir yenilgiye uğrattı. Ve komutanlardan Ciryatur’de ordusunu güneyden karaya çıkardı.







Sauron Sarn Ford savaşında ağır kayıplarla güney batıya kaçtı ve Tharbad’da gücünü yineledi. Fakat aniden arkasında büyük bir Numenor ordusu olduğunu anladı. Çünkü Ciryatur küçük bir Numenor koyu olan Gwathlo ya çıkarma yapmıştı.Gwathlo Savaşında Sauron ordusu tamamıyle dağıldı ancak kendisi savaş alanından zor kaçabildi. Kendisiyle kaçabilenlerin çoğu Rohan’da öldürüldü ve korumasız bir şekilde Dagorlad’a oradanda Mordor’a kaçabildi. İmladris’I kuşatan ordu ise Gil-Galad ve Elrond arasına sıkıştı ve bir kişi bile kalmayana kadar yok edildi. Eriador düşmandan temizlenmiş fakat artık harebeler içindeydi.







İlkkez bu zaman Divan toplandı ve Elf kalesinin Eregion yerine Imladris olmasına karar verildi. İşte burada Mavi Yüzüğü Vilya’yı Elrond’a verdi Gil-Galad ve onu Eriador’daki baş vekilharcı olarak atadı. Fakat Kırmızı Yüzüğü Narya’yı Son İttifak’ta Cirdan’a verinceye kadar kendisi taşıdı. Batı, uzun süre barış içinde kaldı ve Orta Dunya’daki gücü artan Numenor`lular güneyde Sauron’un uzun yıllar ortaya çıkmaya cesaret edememesine yol açan güçlü krallıklar kurdular.







Galadriel’in deniz aşkı çok büyümüştü. Fakat Sauron’a karşı olan görevi nedeniyle Orta Dünya`da kalmayı seçti. Lorianand’I terk ederek denize yakın bir yerde yaşamaya başladı. Lorinand’I Amroth’un emrine bıraktı ve birkez daha Moria’dan geçerek(Celebrian ile) Celeborn’u bulmak için Imladris’e geldi. Orada(göründüğüne göre) onu buldu ve beraber uzunca burada yaşadılar. Aynı zaman içersinde Elrond’da Celebrian’I gördü ve ona aşık oldu fakat bunun hakkında hiç bir şey söylemedi. Galadriel Imladris’deyken yeni bir Divan düzenlendi ve onun sonrasında Galadriel, Celeborn ve Celebrian Gwathlo’nun ağzı ile Ethir Anduin çevresinde ki yere gittiler.Ve burada Belfalas ta yaşadılar daha sonra burası Dol Amroth diye nitelendirildi. Çünkü Amroth onları ziyarete gelmiş ve halkından bir çoğunu da yanında getirmişti. Galadriel, Amroth kaybolduktan ve Lorinand zor durumda kalınca oraya dönmüş ve orada yaşamaya başlamıştır.[Ve buraya 3.Çağ’da Lorien denilmiştir]









Bu yazının bulunduğu yer: Yuzuklerin Efendisi / Turkiye LOTR / Turkey
http://www.yuzuklerinefendisi.com

Bu yazıyı bulabileceğiniz URL adresi:
http://www.yuzuklerinefendisi.com/article.php?sid=1523